shiar
30 مهر 1401 - 16:48

سهم اشتغال بومیان در صنایع خارگ افزایش یابد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: پتروشیمی خارگ در زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری برای بومیان این جزیره کمترین سهم را دارد که انتظار می‌رود سهمیه اشتغال بیشتر برای بومیان در نظرگرفته شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده ظهر شنبه در کمیسیون اشتغال جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یک مرکز صنعتی در حوزه اشتغال باید به محیط پیرامونی خود خدمات ارزنده‌ای در حوزه اشتغال پایدار ارائه دهد. خارگخارگوی افزود: طی ۹ ماه گذشته با حضور اینجانب در مسند بخشداری خارگ ۱۴۰ فرصت شغلی ایجاد شده که تمامی این فرصت‌های شغلی به بومیان جزیره خارگ اختصاص داده شده و هم اکنون ۲۰۱ تعداد بیکار بومی در جزیره وجود دارد. خارگخارگبخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: پتروشیمی خارگ در زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری برای بومیان این جزیره کمترین سهم را داراست، با توجه درآمد پایدار و وسعت خدمات این شرکت انتظار می‌رود سهمیه اشتغال بیشتر برای بومیان خارگ در نظر گرفته شود. خارگخارگخارگدشتی زاده در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال توسط شرکت پایانه‌های نفتی ایران خاطر نشان کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران با هم افزایی و هم گرایی بیشترین سهم اشتغال برای بومیان این جزیره را در طی ۹ ماه اخیر را داشته است. نماینده عالی دولت در بخش ویژه خارگ گفت: انتظار می‌رود شرکت فلات قاره بستر جذب نیروی جدید با اولویت قرار دادن بومیان این جزیره را فراهم سازد. خارگدشتی زاده ضمن اطمینان بخشی جهت اشتغال فرزندان غیور خارگ یادآور شد: فرزندان این جزیره این اطمینان را داشته باشند که نمایندگان دولت سیزدهم در بخش ویژه خارگ تمامی تلاش خود را با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مناسب شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به کار می‌گیرند که بیکاری در این جزیره به حداقل برسد. خارگخارگخارگ
منبع: مهر
شناسه خبر: 796226